Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

24H Trang Trí biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.
Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc các sản phẩm tương tác của 24H Trang Trí. Bạn đồng ý sử dụng có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân này.  

A – Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích để giúp 24h Trang Trí cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin khuyến mãi với bạn tốt hơn. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:
Tên, số điện thoại và địa chỉ của bạn.

B – Phạm vi sử dụng thông tin

Sử dụng thông tin khách hàng mang lại cho người dùng một hạ tầng dịch vụ, các sản phẩm tiện ích đi kèm. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

  • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
  • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
  • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
  • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

C – Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin được lưu trữ từ khi cung cấp các thông tin đặt hàng này cho 24h Trang Trí qua các tính năng đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu 24h Trang Trí hủy các thông tin này.

D – Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

  • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
  • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác

E – Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

Mọi thông khiếu nại, chúng tôi sẽ giải quyết tại văn phòng: Nhà Người Việt – ĐC: Số 18, Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

F – Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất  do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.