Giới Thiệu

TRIẾT LÝ, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
I. TẦM NHÌN:
Tamua.vn hướng đến mục tiêu cung cấp các sản phẩm cho không gian sống gia đình bạn cùng với các sản phẩm hỗ trợ liên quan cần thiết với nhau.

II. SỬ MỆNH:
Đưa những sản phẩm tốt tới tay người sử dụng với mức giá rẻ nhất.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Hài lòng của khách hàng và uy tín thương hiệu.