Khử Mùi Mốc Như Thế Nào Cho Nhanh Nhất

Khử mùi mốc như thế nào?

Khi tủ, hòm hay ngăn gác xép nhà bạn có mùi mốc, bạn hãy đặt vào tủ, hòm hay ngăn gác đó một bánh xà phòng thì mùi mốc sẽ hết.