Cách Gỡ Ly Thủy Tinh Bị Dính Chặt Vào Nhau

Ly thủy tinh bị dính chặt vào nhau thì phải làm như thế nào?

Bạn cần nhớ là không bao giờ được chồng xếp cốc thủy tinh lên nhau bởi làm như thế khi gỡ ra sẽ rất khó khăn và mất thời gian. Tuy nhiên, nếu chẳng may bạn đã chồng xếp ly thủy tinh lên nhau thì để tiết kiệm thời gian và công sức, bạn hãy đem chồng ly thủy tinh ngâm vào nước. Sau đó, khi gỡ ra bạn sẽ cảm thấy rất dễ dàng.