Hủ Tiếu Gạo Lứt Gấc – 500g

70.000 VNĐ

Hủ Tiếu Gạo Lứt Gấc được sản xuất từ gạo lứt 6 tháng và gấc sạch, sản phẩm cung cấp Vitamin Nhóm B (B1, B2, B3, B6), Beta-carotene (tiền sinh tố A), Vitamin E.

 CHAT VỚI CHÚNG TÔI…
Hủ Tiếu Gạo Lứt Gấc – 500g

70.000 VNĐ