Tag Archives: 5mm để làm miếng chống ồn vào giữa đệm cao su và tấm ép sau đó lắp lại như cũ là được.