Tag Archives: bạn chỉ cần dùng sáp ong nhét vào những vết nứt ấy rồi thoa màu hợp với vec-ni là được. Nếu vết nứt lớn và khá sâu