Tag Archives: bạn có thể chùi nó bằng một miếng chanh. Vải giả da nếu dùng lâu ngày sẽ bị mờ đi. Nếu bạn lau vải bằng hỗn hợp dầu