Tag Archives: bạn có thể nghiêng qua nghiêng lại chậu cũng là một cách. Thời gian ngâm cũng tùy vào chiếc chậu đó