Tag Archives: bạn có thể sử dụng lòng trắng trứng bôi kín lên vết nứt hoặc hai mảnh vỡ