Tag Archives: bạn cũng cần lưu ý là không rót nước nóng vào ly đang uống nước đá và ngược lại không bỏ nước đá vào ly đang uống nước nóng. Khi muốn đổ nước sôi vào ly thủy tinh