Tag Archives: bạn hãy dùng hỗn hợp cồn 90 độ C pha với giấm theo tỷ lệ 50:50 lau vào vết mực. Nếu như dính lên không nhiều lắm