Tag Archives: chậu hoa luôn duy trì được 1 độ ẩm nhất định nhờ mảnh vải dẫn nước trong khoảng nửa tháng.