Tag Archives: hai tay bạn nắm chặt tỳ lên miếng gỗ nhựa và lau dầu từ ngoài hướng và trong. Tiếp đó bạn hãy dùng khăn mềm lau sạch đi là được.