Tag Archives: kiến trúc sư không những che giấy nhược điểm mà dùng chính nó làm điểm nhấn cho ngô nhà. Giải pháp đưa ra cho căn nhà là làm biến mất góc chết