Cửa Sắt Bị Rít Khi Đóng Mở, Cách Khắc Phục

Cửa sắt bị rít khi đóng mở.

Nếu không có dầu máy nhỏ vào, bạn hãy tận dụng những mẩu nến hoặc xà phòng bánh còn thừa bôi lên bản lề cửa thay cho dầu bôi trơn. Làm như vậy, cửa sắt sẽ có thể đóng mở một cách dễ dàng.