Để Giữ Cho Đồ Mây Tre Khỏi Bị Mối Mọt Ăn

Để giữ cho đồ mây tre khỏi bị mối mọt ăn?

Để giữ cho đồ mây tre không bị mối mọt ăn, bạn có thể làm theo một trong hai cách sau đây:

Trước khi đan thành các vật dụng đồ dùng, bạn hãy ngâm tre trúc vào dưới nước sình lầy trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, đây lại là công việc của nhà sản xuất, có lẽ bạn không cần phải quan tâm đến.

Khi mua đồ mây tre về, bạn không nên đem sử dụng ngay mà nên để trên giàn bếp một thời gian cho ám khói thì sẽ tránh được sâu mọt phá hoại. Trong trường hợp nhà bạn không đun nấu bằng củi lửa, bạn có thể lấy rơm, gỗ vụn, mạt cưa còn ẩm đốt lên sau đó đem treo các đồ vật bằng mây tre lên cho ám khói đều khắp rồi chùi rửa cho thật sạch là được.