Hướng Dẫn Thanh Toán

  • Chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến qua Internet Banking: Chuyển khoản thủ công tới tài khoản của Tamua.vn. Xin vui lòng làm theo hướng dẫn ghi trên màn hình
  • Thanh toán qua ứng dụng MOMO: Chuyển khoản tới tài khoản MoMo của Tamua.vn Xin vui lòng làm đúng theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
  • Thanh toán bằng tiền mặt: Đối với các sản phẩm tuỳ nhà cung cấp, khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.