Khử Mùi Hôi Trong Va Li Như Thế Nào Để Hết

Khử mùi hôi trong va li như thế nào?
Khi va li có mùi hôi, bạn hãy dùng khăn sạch tẩm giấm ăn để lau. Khi giấm bay hơi hết thì va li cũng không còn mùi hôi.