Khử Mùi Hôi Của Sơn Bên Ngoài Như Thế Nào

Khử mùi sơn như thế nào?

Đồ đựng thực phẩm mà dùng sơn, sơn bên ngoài thì khi mới sẽ có mùi rất khó chịu. Để xử lý mùi sơn, bạn hãy dùng khăn tẩm giấm lau lên đồ dùng. Lau xong thì mùi sơn sẽ hết.