Làm Sao Để Đóng Đinh Trên Gỗ Không Bị Nứt

Làm thế nào để đóng đinh trên gỗ mà không bị nứt

Đa số các bạn khi đóng đinh trên gỗ thường làm gỗ bị nứt. Thực ra nguyên nhân là ở chỗ, bạn đã không biết cách. Từ nay, khi đóng đinh vào đồ gỗ, bạn nên tránh những đường thớ trên gỗ là hoàn toàn bạn có thể chánh được sự bực mình này.