Tag Archives: bạn có thể làm theo một trong những cách dưới đây: Dùng nước xà phòng xoa lên mặt gương sau đó dùng khăn lau khô đi. Lúc đó trên mặt gương sẽ còn lại một lớp màng xà phòng