Tag Archives: bạn không nên dùng dao sắc hay móng tay để cạo lớp dầu nến đó đi mà nên dùng một mảnh nhựa mỏng