Tag Archives: bạn làm thêm các tấm đệm lót thích hợp cho chỗ ngồi và tấm tựa lưng cho ghế gỗ. – Tạo không gian ăn uống tập trung