Tag Archives: còn khi sử dụng để đựng nước lạnh thì bạn phải chọn loại ly dày. Ngoài ra