Tag Archives: đặt ở nơi gần tường. Nếu trên gác làm phòng khách thì nên đặt gần huyền quang để khách vào cửa là có thể lên gác thuận tiện. Trên gác nếu làm phòng ngủ