Tag Archives: do đồ dùng gia đình hoặc nhũng vật nặng đè lên cho nên trên thảm sẽ xuất hiện những vết lõm. Để làm cho những vết lõm này mất đi