Tag Archives: Đối với tất cả các loại đồ gỗ mà mặt gỗ đánh vec-ni thì bạn lưu ý không được đặt vật nóng hoặc đồ vật ẩm ướt như cốc nước