Tag Archives: đồng thời bạn cũng nên trải một lớp nilon mỏng giữa lớp dán và vật nặng để tánh trường hợp keo tràn ra làm nhem nhuốc bề mặt lớp dán. Làm như vậy