Tag Archives: gương còn giúp xua vẻ u ám trong các góc tối; che khuyết điểm ở những khu vực có hình dạng bất thường. Theo quan niệm xưa