Tag Archives: Ngăn tủ vừa quét sơn thường có mùi dầu rất khó ngửi. Nếu để cho mùi sơn tự hết thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên